## Giới thiệu Chào mừng bạn đến Grokking Knowledge Graph (GKG)! Đây là nơi bạn có thể truy cập lại các bài viết trước đây của Grokking. ## Khám phá Để bắt đầu khám phá nội dung của GKG, bạn có thể thử dùng tính năng tìm kiếm, hoặc theo một vài nhóm chủ đề hay gặp: - [[Database Systems]] - [[Distributed Systems]] - [[Artificial Intelligence]] - [[Algorithms]] - [[Data Structure]] - [[Architecture]] - [[Microservices]] - [[Scalability]] ## FAQs **1. Trang này có mục đích gì?** Knowledge Graph là nơi team Grokking tổng hợp, sắp xếp, phân loại và đánh nhãn các bài viết, các nguồn tài nguyên liên quan đến Software Engineering giúp bạn đọc có một kênh tìm kiếm dễ dàng hơn. **2. Nguồn nội dung của Knowledge Graph đến từ đâu?** Ở giai đoạn hiện tại nội dung của Knowledge Graph đến từ trang newsletter.grokking.org là chủ yếu. Trong tương lai team Grokking sẽ tổng hợp thêm từ nhiều nguồn khác. **3. Nếu tôi có bài viết muốn đóng góp thì có thể đóng góp qua đâu?** Tạm thời bạn có thể gửi nội dung bài viết qua email [email protected]. Team Grokking sẽ duyệt và đăng bài viết của bạn vào knowledge graph nếu phù hợp. ## Tham khảo Tham khảo các web khác của Grokking: - [Website](https://grokking.org) - [Newsletter](https://newsletter.grokking.org) - [Youtube](https://www.youtube.com/grokkingvietnam)